Αρχείο για Φεβρουαρίου 2010

Ελεύθερη Τεχνολογική Ακαδημία

3, Φεβρουαρίου, 2010

Η Ελεύθερη Τεχνολογική Ακαδημία (Free Technology Academy), είναι μιά συλλογική προσπάθεια από κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα διαφόρων χωρών. Ο σκοπός είναι να προσφέρει σε μιά κοινωνία που επιτρέπει σε όλους τους χρήστες να μελετήσουν, να συμμετάσχουν και να δημιουργήσουν επάνω σε υπάρχουσα γνώση χωρίς περιορισμούς.

Η Ακαδημία προσφέρει ένα πρόγραμμα Master με on-line μαθήματα που έχουν σχέση με τις ελεύθερες τεχνολογίες. Ο σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν για ένα μόνο μάθημα ή για ολόκληρο το πρόγραμμα. Η διδασκαλία γίνεται on-line και παρέχεται από εκπαιδευτικούς των πανεπιστημίων που δημιούργησαν την Ακαδημία. Οι διακρίσεις που κερδίζονται σε αυτό το πρόγραμμα, αναγνωρίζονται από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Το πλήρες πρόγραμμα για master, μπορεί να συνεχισθεί σε αυτά τα πανεπιστήμια.

Περισσότερα για την Ακαδημία στην διεύθυνση:http://ftacademy.org/

Advertisements