Αρχείο για Οκτώβριος 2010

Συνεργατικό βιβλίο για ΕΛ/ΛΑΚ

18, Οκτώβριος, 2010

Έχω ξεκινήσει μιά προσπάθεια να δημιουργήσω ένα συνεργατικό ηλεκτρονικό βιβλίο (PDF) με ερωτήσεις και απαντήσεις για ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν το ΕΛ/ΛΑΚ. Όσοι θέλουν να συνεισφέρουν με μιά ερώτηση και απάντηση είναι ευπρόσδεκτοι να στείλουν την ερώτηση/απάντησή τους στο tsakf.at.yahoo.dot.com. Οι ερωτήσεις/απαντήσεις αφορούν την χρήση στο σπίτι, στο γραφείο, προϊόντα και υπηρεσίες, στο δημόσιο και στην εκπαίδευση. Για να είναι αντιληπτό τι περίπου ζητάω έχουν ετοιμασθεί κάποιες σελίδες που βρίσκονται στην διεύθυνση :http://tsakf.net/fossqabook.pdf. Οι σελίδες αυτές δείχνουν και την κατεύθυνση που έχει αυτή η προσπάθεια. Θέλω ερώτηση-απάντηση-ονοματεπώνυμο-url.

Έχω απαντήσει γενικά στις έτοιμες σελίδες, γιατί αυτή την στιγμή δεν ασχολούμαι με την προώθηση κάποιας διανομής ή κάποιου έργου ή κάποιου προϊόντος. Όσοι θέλουν να βάλουν, ερωτήσεις/απαντήσεις για την διανομή τους ή για κάποιο έργο που ασχολούνται ή για κάποια υπηρεσία που παρέχουν είναι ευπρόσδεκτοι.

θα λαμβάνω υλικό μέχρι τις 13/11/2010, και μετά από αυτή την ημερομηνία θα ξεκινήσω την επιμέλεια του βιβλίου.

Διαδόστε όπου μπορείτε την προσπάθεια για να συγκεντρωθεί αρκετό υλικό.

Advertisements

Καφενείο με μουσική Creative Commons

13, Οκτώβριος, 2010

Ένα καφενείο, διαφορετικό από τα άλλα, για όσους αρέσει η ιδέα της εθελοντικής προσφοράς, έχει δημιουργηθεί στο Κουκάκι. Το σημαντικό είναι, ότι έχουν αποφασίσει να λειτουργήσουν διαφορετικά από το συνηθισμένο. Στο καφενείο αυτό θα παίζουν μόνο ανεξάρτητοι μουσικοί και creative commons έργα. Εϊναι σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο, στο Κουκάκι, και η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη. Μου αρέσει γιατί είναι μιά πολύ έξυπνη κίνηση για την διάδοση των έργων creative commons στο ευρύ κοινό. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του καφενείου Το παγκάκι.