Αρχείο για Απρίλιος 2016

Ψηφοφορία με blockchain & smart contracts

17, Απρίλιος, 2016

Σήμερα βρέθηκα στο fosscomm μετά από χρόνια είδα κόσμο, και αποφάσισα να γράψω κάτι για να το δούμε γενικότερα σαν κοινότητες και πολίτες. Μερικές σκέψεις για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η συμμετοχή καλύπτεται από την υπάρχουσα υποδομή. Δημιουργούμε μια ειδική κατηγορία smart contracts, τα οποία τρέχουν, αλλά δεν μπορούμε να δούμε το source (compiled). Η καταμέτρηση γίνεται με την εντολή να τρέξουν όλα τα smart contracts. Στην ψηφοφορία δημιουργούμε το contract με την επιλογή μας. Δημιουργούμε ένα public key – private key pair, και υπογράφουμε το contract με το private key, βάζοντάς το στο blockchain. Δίνουμε το public key στην εφορευτική επιτροπή που ελέγχει ότι είναι επάνω στο blockchain, αρα ψηφίσαμε. Το τι ψηφίσαμε μπορούμε να δούμε το source με το private key. Εφόσον είναι στο blockchain, μετράει η ψήφος καθώς η καταμέτρηση δίνεται με την εντολή να τρέξουν όλες οι εγγραφές στο blockchain. Νομίζω ότι είναι μια καλή αρχή, και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν δυσκολίες που δεν εχω σκεφτεί, αλλά εννοείται ότι θα ασχοληθεί κάποια ομάδα.

Advertisements